tirsdag 8. november 2011

Bloggflytting

Jeg erklærer herved Erins turblogg som utgått og erstattet. Arvtageren finner dere nå på Friluftsnett på følgende adresse: www.friluftsnett.net/friluftsblogg.php. Der kommer både Staffan og jeg til å skrive om turer som tidligere, men også om andre friluftstemaer, som utstyr og fotografering. Velkommen!